Beleidsplan 2020/2021

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In dit beleidsplan kijken we weer verder vooruit.  In dit plan wordt aangegeven op welke concrete projecten en beleidsontwikkelingen MPPF zich de komende jaren verder zal richten.

De focus ligt op het blijvend verbeteren van de organisatiecultuur, interne Professionalisering, een gezonde financiële situatie en het uitbreiden van de naamsbekendheid.

Er ligt na ca15 jaar inmiddels een stevig fundament waarop verder uitgebouwd kan worden.

 

De missie van MPPF blijft ongewijzigd en is als volgt:

“Wij zijn een toonaangevende opvang voor uitgewerkte manegepaarden en pony’s.

Wij richten ons op het welzijn van de ons toevertrouwde dieren en hebben een Voortrekkersrol in de paardenwelzijnsorganisaties.

Wij zijn gericht op resocialisatie van het dier en educatie van de mens.

Wij zijn transparant naar binnen en naar buiten.”

De focus ligt de komende twee jaar op het verder verbeteren van het dierenwelzijn, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening op verschillende vlakken en het vergroten van de efficiëntie binnen de organisatie.

Er zijn een aantal nieuwe projecten waarvoor de basis binnenkort het licht zullen zien binnen MPPF.

Klik hier om verder te lezen over het jaarverslag 2021 en balans en baten 2021.

]]>