Beleidsplan 2020/2021 en balans & baten 2019

Hieronder tref je onze jaarverslagen; klik op de link.

 

In dit beleidsplan kijken we weer verder vooruit naar 2020/2021.  In dit plan wordt aangegeven op welke concrete projecten en beleidsontwikkelingen MPPF zich de komende jaren verder zal richten.

De focus ligt op het blijvend verbeteren van de organisatiecultuur, interne Professionalisering, een gezonde financiële situatie en het uitbreiden van de naamsbekendheid.

Er ligt na ruim. 15 jaar inmiddels een stevig fundament waarop verder uitgebouwd kan worden.

“Wij zijn een toonaangevende opvang voor uitgewerkte manegepaarden en pony’s.

Wij richten ons op het welzijn van de ons toevertrouwde dieren en hebben een Voortrekkersrol in de paardenwelzijnsorganisaties.

Wij zijn gericht op resocialisatie van het dier en educatie van de mens.

Wij zijn transparant naar binnen en naar buiten.”

De focus ligt de komende twee jaar op het verder verbeteren van het dierenwelzijn, het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening op verschillende vlakken en het vergroten van de efficiëntie binnen de organisatie.

Er zijn een aantal nieuwe projecten waarvoor de basis in 2020/2021 het licht zullen zien binnen MPPF.

 

We zijn in overleg met een investeerder, die de stichting een warm hart toedraagt en op zoek is naar beleggingsobjecten. Hierin zullen we gaan bekijken wat onze mogelijkheden zijn om een eigen locatie te gaan exploiteren om de kosten voor verzorging en stalling in eigen hand te gaan houden d.m.v. een gedeeltelijke huur/koop locatie in samenwerking met de belegger. Er is inmiddels een aantal keer een bod gedaan op een object, maar steeds door 3en overboden, dus we blijven zoeken.

Dat betekent echter niet dat we op de huidige locatie stil gaan zitten, want de wachtlijst voor opvang manegepaarden en pony’s groeit.

Op de huidige locatie is er ruimte in de loods om in de toekomst inloopstallen te gaan voorzien zodat de oudjes zelfstandig binnen en buiten kunnen vertoeven zoveel mogelijk in kuddevorm.

Ondertussen willen we voor zoveel mogelijk paarden en pony’s een warme stal kunnen bieden; ze hebben er hun levenslang hard voor gewerkt.

 

Alles wat we nu aanschaffen voor de paarden op de huidige locatie blijft eigendom van de stichting en zal meeverhuizen als de paarden op een andere plek kunnen worden opgevangen.

Elke uitgave, die nu wordt gedaan, verspreidt over de tijd die we nog zoekend zijn, hoeft niet meer te worden gedaan als er uiteindelijke een eigen locatie is gevonden.

Dus in wezen zijn we nu in plaats van gelden, materialen aan het verzamelen, zodat er op die manier toch al meer paarden kunnen worden geholpen.

 

Dit zal verder in de tekst van het beleidsplan worden toegelicht.

Tevens zullen bestaande projecten worden gecontinueerd, dan wel bestaande activiteiten worden verbeterd:

  • De website van MPPF is verbeterd en gemoderniseerd door een daarvoor gevraagde webmaster, die ook de nodige aanpassingen heeft doorgevoerd op de site en betalingsmogelijkheden heeft toegevoegd.
  • MPPF bouwt via social media verder aan het (inter)nationale netwerk.
  • De high tea, picknick en donateursdagen zullen we blijven herhalen in de loop van het jaar zodat de donateurs ook regelmatig even in “real live” in contact blijven met de paarden wat betekend dat de lijn korter blijft en mensen niet zomaar afhaken.

 

Er zullen in 2020 en 2021 weer een aantal evenementen worden georganiseerd.

De Huijbergse Paarden3daagse, een groeiend evenement waar stilaan 320 ruiters en menners vanuit heel Nederland en vanuit België aan deelnemen, zal wegens het succes elk jaar plaats vinden in het laatste weekend van September.

Maar bovenal staan we stil bij het aankomend  20-jarig bestaan van de stichting na de oprichting in 2013.

Door middel van diverse acties zullen we hier vanaf januari 2022 aandacht voor gaan vragen.

Er zal een voorjaarspicknick of high tea voor sponsoren en donateurs worden georganiseerd.

Tevens hebben we de mogelijkheid om bij de paarden op excursie te komen, we vertellen dan over de bijzonderheden bij oude paarden, stellen alle oudjes voor met allemaal hun eigen verhaal, er is een speurtocht, ze mogen de paarden poetsen, en aan de hand van een aantal schedels en beenderen vertellen we nog iets over de tanden en de anatomie van een paard.

MPPF zal wanneer een manege het toelaat een avond met een informatiestand staan voor fondsenwerving en het vergaren van naamsbekendheid, Zo kunnen we ons nieuwe foldermateriaal welke we afgelopen jaar hebben vernieuwd verspreiden, en onze nieuwe stand kan eenvoudig worden ingezet op open dagen of wedstrijden zodat we herkenbaar worden en beter zichtbaar,

Tevens hebben we een boekje uitgebracht genaamd Wall of Fame met alle paarden en pony’s, die onze opvang hebben gepasseerd afgelopen 10 jaar en hun eigen verhaal.

En we organiseren 1 tot 2 keer per jaar een 2e hands paarden spullen markt i.v.m. het aantal ingezamelde spullen die mensen ons schenken om het spaarpotje aan te vullen.

 

MPPF is zeer actief op Facebook, INstagram en via nieuwsbrieven per mail. Deze social media wordt ingezet om de achterban te informeren (transparantie) en tevens als een instrument om de fondsenwerving te ondersteunen, hetgeen tot nu toe goed functioneert.

Een zeer belangrijk visitekaartje van MPPF is de website. Met ongeveer 100 unieke bezoekers per dag is het een communicatiemiddel met veel bereik. In 2016 is de website geheel vernieuwd, en daardoor makkelijker bij te houden. De web technologie heeft zich de afgelopen paar jaar verder ontwikkeld. Door deze technologie in te zetten zal de website veel makkelijk en sneller beheerd kunnen worden, maar ook wordt het gebruik van video’s steeds belangrijker. De nieuwe website zal dan ook veel meer gebruik gaan maken van video’s en ook beter gebruik kunnen maken van beeld en zal ook gelinkt worden met alle social media. maar ook effectiever worden op het gebied van fondsenwerving.

Ook dit jaar zullen we weer regelmatig het bestaan van het MPPF onder de aandacht brengen middels de nodige persberichten naar de regionale kranten, en bekende paardenbladen en magazines om het MPPF onder de aandacht te brengen.

2023 Is een jubileum jaar voor onze stichting: we bestaan dan reeds  20 jaar, een mooie mijlpaal die wat ons betreft flink onder de aandacht gebracht mag worden.

We hebben in onze groei naast de nodige verdrietige zaken ook ontzettend mooie dingen meegemaakt en daar zijn we trots op.

Waar iedereen mij in 2003 voor gek verklaarde, omdat ik me wilde inzetten voor “dat manegepaard wat anders naar de slacht zou gaan, hebben we toch maar mooi doorgezet en dat heeft al voor bijna 80 oude manegepaarden en pony’s geleid tot een mooie fijne oude dag.

 

In de begin jaren is de organisatie gevoerd door 1 vrouw achter de stichting, echter ruim 17 jaar en 80 paarden later worden de taken wat meer verdeeld.

Er is eind 2013 zoals het een gestructureerde organisatie betaamd een volledig bestuurd aangesteld waarin eenieder de eigen taken zal gaan uitvoeren.

Bij het vormen van een compleet bestuur staat er een team wat een positieve bijdrage levert aan het imago van de organisatie. Vanzelfsprekend is het van belang dat in de hele organisatie de kernwaarden van MPPF worden bewaakt: een imago komt nu eenmaal te voet en gaat te paard.

MPPF heeft gelukkig nog steeds een grote groep vrijwilligers die de vaste verzorgers ondersteunt met de verzorging van de dieren, de nazorg en de communicatie.

Het blijkt moeilijk te zijn om vrijwilligers vast te houden.  Mensen hebben steeds minder vrije tijd over en vinden toch het vrijwilligerswerk op stal tamelijk zwaar, waardoor vrijwilligerswerk niet langer iets is wat mensen een leven lang bij één organisatie doen.

Gelukkig hebben een aantal van onze oudjes een aantal vaste vrijwilligers om hun “hoefjes “gedraaid. “Deze vaste kern vrijwilligers” zorgt ervoor dat de oude paarden wat extra aandacht krijgen, ook tijdens de borstelavonden in het voorjaar en in het najaar is deze groep aanwezig om met elkaar de handen uit de mouwen te steken om de paarden zo snel mogelijk van hun kriebelende vacht te verlossen als ze gaan verharen.

 

Onze grootste wens en doelstelling voor 2020-2021 ligt in het verder zoeken en vinden van een eigen locatie voor de paarden en pony’s.

Momenteel staan ze al 17 jaar gestald op een pensionstalling, wat betekent dat we nog steeds maandelijks een behoorlijk bedrag uitgeven aan stalgeld.

Deze kosten liggen hoger dan wanneer we de mogelijkheid zouden hebben de paarden op een eigen plek te kunnen gaan verzorgen.

Stalling van een paard kost gewoonlijk zo’n 125,- per maand aan voeding, water, stalling etc. Dat zou betekenen dat we de helft van het totaalbedrag per maand kunnen besparen, wat dan weer gebruikt kan worden voor aflossing van een lening of hypotheek.

Daarnaast is het dan ook mogelijk de stichting verder te exploiteren d.m.v. het opzetten van een unieke Bed & Breakfast waar mensen met hun eigen paard kunnen komen overnachten, en te paard de omgeving kunnen verkennen.

Tevens kunnen we de locatie en de paarden die bij ons in de opvang staan inzetten voor diverse paard vriendelijke workshops, zoals schilderworkshops, paardenmassage etc. we creëren zo een soort van paard/mensvriendelijke kennis/activiteitencentrum, en kunnen hieruit weer extra inkomsten halen voor de verzorging van de opvangpaarden.

Inmiddels is er een enthousiaste investeerder gevonden die met ons op zoek is naar een geschikte locatie en welke hij voor ons aankoopt. Omdat onze middelen zelf niet toereikend zijn om zelf een stuk grond met boerderij en schuren aan te schaffen, zou dit voor ons een perfecte oplossing zijn, omdat we de locatie tegen een paard vriendelijk bedrag zouden mogen huren /afkopen

De grootste doelstelling en uitdaging wordt nu dus niet meer gevormd door het opzetten en uitwerken van een ondernemingsplan voor dit project en het vinden van investeerders, maar het vinden van een geschikte locatie waar wij op termijn de paarden kunnen onderbrengen en de verzorging zelf kunnen gaan uitvoeren zodat een grote droom toch nog werkelijkheid kan worden.

Wij zijn toe aan de volgende uitdaging, en hopen de sponsoren en donateurs in 2020/2021 eindelijk te mogen verwelkomen op een nieuwe stek!

 

De financiële situatie van SMPPF is momenteel redelijk tot goed.

Echter, dit is geen reden om tevreden achterover te leunen het blijft hard werken om de stichting onder de aandacht te brengen en de nodige extra donaties te vergaren.

Het zijn ieder jaar nog steeds de eenmalige donaties die ervoor zorgen dat het MPPF zwarte cijfers kan laten zien en er valt nu eenmaal niet op nalatenschappen en donaties te budgetteren.

Het is daarom niet verstandig ervan uit te gaan dat nalatenschappen ieder jaar de begroting sluitend zullen maken.

Het effect van de crisis had en heeft zeker ook gevolgen voor de stichting, veel vaste donateurs moesten noodgedwongen hun maandelijkse vaste donatie terugschroeven of zelfs opzeggen.

Gelukkig trekt de economie weer aan, mensen krijgen weer vertrouwen, dus we hebben hoop dat het aantal donateurs dit jaar en volgend jaar weer positief wordt aangevuld.

 

Ondertussen blijft het belangrijk ervoor te zorgen dat er verschillende inkomstenbronnen zijn – zoals de verhuur van de trailer, het paardenscheerapparaat, inzamelen van frietvet, en cartridges, verkoop van 2e hands paardenspullen en zelfgemaakte paardenhaar sieraden middels de webshop van de stichting. en het beschikbaar stellen van de paarden voor diverse paard-vriendelijke workshops – zodat er meerdere kurken zijn waarop MPPF blijft drijven.

 

Inkomsten vaste donateurs over 2019:     €  49.918,30

Inkomsten losse giften over 2019:           €    4.344,00

Inkomsten verhuur trailer over 2019:        €    448,00

Inkomsten verkoop 2e handsspullen:       €    1.377,90

Inkomsten evenementen:                       €    7332,40

 

 

Uitgaven stallingskosten:                        €  43.750,00

Uitgaven dierenarts/tandarts:                  €   13.154,30

Uitgaven hoefsmid:                               €      895,00

Uitgaven advertenties en drukwerk:         €      255,00

Uitgaven reparatie en keuring trailer:       €      1340,00

 

Saldo spaarrekening als reservering voor aankoop eigen locatie voor het manegepaardenpensioenfonds per   31-12-2019 :    €  55.664,47

]]>